นายถาวร มูลมะณี
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

  บุคลากรในโรงเรียน

 

  ข้อมูลทั่วไป

  วิสัยทัศน์

  พันธกิจ

  เป้าประสงค์+++ยินดีต้อนรับต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านเมืองสรวง+++

กิจกรรม

English Day Camp 2020

>>>คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม<<<

กีฬาสีโรงเรียนบ้านเมืองสรวง ปีการศึกษา 2563

>>>คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม<<<

ทัศนศึกษา อนุบาล 2 - ป.3 ปีการศึกษา 2563

>>>คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม<<<

วัน halloween 2563

>>>คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม<<<

กิจกรรมทัศนศึกษาวันวิทยาศาสตร์ ปี 2563

>>>คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม<<<

พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนาม
ถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2563

>>>คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม<<<

กิจกรรม ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัย 2563

>>>คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม<<<

พิธีไหว้ครู 2563
และต้อนรับคุณครูลักษณ์สุภา เกตุตากแดด

>>>คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม<<<

ประชุมผู้ปกครอง ปี 2563

>>>คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม<<<

อำลาสถาบัน นักเรียน ป.6 ม.3
ปีการศึกษา 2562

>>>คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม<<<

เดินทางไกลลูกเสือสำรอง
ปีการศึกษา 2562

>>>คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม<<<

ภาพกิจกรรมงานวันครู ปี 2563 จัดที่หอประชุมโรงเรียนเมืองสรวงวิทยา

>>>คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม<<<