นายถาวร มูลมะณี
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

  บุคลากรในโรงเรียน

 

  ข้อมูลทั่วไป

  วิสัยทัศน์

  พันธกิจ

  เป้าประสงค์+++ยินดีต้อนรับต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านเมืองสรวง+++

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง

ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6

ตำบลเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด

โทรติดต่อ 08-1320-0940 งานธุรการ