นายถาวร มูลมะณี
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

  บุคลากรในโรงเรียน

 

  ข้อมูลทั่วไป

  วิสัยทัศน์

  พันธกิจ

  เป้าประสงค์+++ยินดีต้อนรับต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านเมืองสรวง+++

ประชาสัมพันธ์

วันที่ 25 ธ.ค. 63

โรงเรียนบ้านเมืองสรวงได้รับเกียรติจากคุณหมอสุริยา พรมสอน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผำ ได้มาอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนด้วยสุขบัญญัติ

วันที่ 18 ธันวาคม 2563

โรงเรียนบ้านเมืองสรวงนำโดยนายถาวร มูลมะณี ผู้อำนวยการโรงเรียน โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดทำค่ายภาษาอังกฤษ English Day Camp 2020

วันที่ 9 ธ.ค. 63

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง นำโดยนายถาวร มูลมะณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองสรวงได้จัดการแข่งขันกีฬาสีภายในเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายของนักเรียนให้แข็งแรง สมบูรณ์ เหมาะสมกับวัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักทำงานเป็นหมู่คณะ กล้าแสดงออกและมีความสามัคคีในหมู่คณะ และเพื่อรณรงค์ต่อต้านภัยยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล

วันที่ 30 ต.ค. 63

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมวัน halloween โดยมีกิจกรรมการแสดง การประกวดการแต่งกาย และไฮไลท์ของงานคือกิจกรรม Trick or Treat โดยให้นักเรียนแต่งชุดตระเวนไปตามจุดที่กำหนดไว้เพื่อขอของกิน เช่น ขนม ลูกกวาด ซึ่งเป็นการสร้างความแปลกใหมและตื่นเต้นให้แก่นักเรียนเป็นอย่างมาก

วันที่ 20 ต.ค. 63

นายถาวร มูลมะณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองสรวง พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้มอบเงินทุนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ให้กับนักเรียนทุนเสมอภาค ปีการศึกษา 2563

16 ต.ค. 2563

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง นำโดย นายถาวร มูลมะณี ได้นำตัวแทนคณะครูนำเงินไปถวายให้แก่วัดเมืองสรวงใหญ่ เนื่องในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี 2563

วันที่ 11 กันยายน 2563

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง นำโดยนายถาวร มูลมะณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองสรวงได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ไปร่วมงานกิจกรรม FIX IT CENTER ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน จัดโดยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ดร่วมกับเทศบาลตำบลเมืองสรวง ณ ศาลาประชาคมบ้านเมืองสรวง ข้างศูนย์เด็กเล็กบ้านเมืองสรวง

วันที่ 2 กันยายน.2563

โรงเรียนบ้านเมืองสรวงได้รับการนิเทศกำกับติดตามโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ณ โรงเรียนชุมชนบ้านผำ

วันที่ 2 กันยายน 2563

โรงเรียนบ้านเมืองสรวงได้นำนักเรียนร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
บุญข้าวสากประจำปี 2563 ณ วัดเมืองสรวงใหญ่ และวัดเมืองสรวงน้อย

วันที่ 23 ส.ค. 2563

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง นำโดย นายถาวร มูลมะณี ผู้อำนวยการ พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมทำบุญเทศกาลวันเข้าพรรษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 2
โดยมี นายพิสุทธิ์ แสนเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 2 เป็นประธานในการทำบุญเทศกาลวันเข้าพรรษา
1 อำเภอ 1 วัด ณ วัดเมืองสรวงเก่า อ.เมืองสรวง

วันที่ 18 ส.ค. 2563

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง นำโดยนายถาวร มูลมะณี ได้นำนักเรียน ระดับชั้น ป.3 - ม.3 ไปร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด พร้อมด้วยการจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และฟาโรห์ฟาร์ม

วันที่ 11 สิงหาคม 2563

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง นำโดย นายถาวร มูลมะณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองสรวง ได้จัดพิธีถวายเครื่องสักการะและวางพานพุ่ม และถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘
พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ และมอบทุนการศึกษา แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนบ้านเมืองสรวง
เป็นจำนวน ๗๙ ทุน

วันนี้ วันที่ 6 สิงหาคม 2563

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง นำโดย นายถาวร มูลมะณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองสรวง ได้ทำพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี พระบรมราชานุสรณ์
รัชกาลที่ ๖

วันที่ 24 กรกฎคม 2563

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง นำโดย นายถาวร มูลมะณี ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
68 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

เทศบาลตำบลเมืองสรวง โดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ได้ดำเนิน โครงการ ป้องกันภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2563
กิจกรรม ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัย

วันที่ 20 กรกฎาคม 63

โรงเรียนบ้านเมืองสรวงขอขอบคุณ พ.ต.อ.นพ นรชาญ ผกก.สภ.เมืองสรวงที่หมอบหมายให้ พ.ต.ท.รัศมี ศรีวิจารณ์
สวป.เมืองสรวง พร้อมชุดจิตอาสาสภ.เมืองสรวงร่วมกับ
ครูนักเรียนโรงเรียนบ้านเมืองสรวงพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์
ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน

วันที่่ 16 กรกฎาคม 2563

โรงเรียนบ้านเมืองสรวงจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง ได้ทำการคัดเลือกประธานสภานักเรียน

วารสารฉบับที่ 13/2563
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563


โรงเรียนบ้านเมืองสรวงรับการนิเทศการเปิดภาคเรียน
จากท่านศึกษานิเทศก์วราภรณ์  มูลมณี เพื่อดูแลความเรียบร้อย ในการเปิดเรียน วันแรกของเทอมที่ 1/ 2563

วารสารฉบับที่ 12/2563

โรงเรียนบ้านเมืองสรวง ขอขอบคุณ รพสต.บ้านผำที่มาทำการฉีดพ่นยากำจัดยุงในวันก่อนเปิดภาคเรียน และขอบคุณเทศบาลตำบลเมืองสรวง ที่มาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ

วารสารฉบับที่ 11/2563
วันที่ 2 มิถุนายน 2563

นายถาวร มูลมะณี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองสรวง
ได้เชิญคณะกรรมการสถานศึกษาประชุมหารือเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

วารสารฉบับที่ 10/2563
วันที่ 1 มิถุนายน 2563

โรงเรียนบ้านเมืองสรวงต้อนรับคณะนิเทศติดตาม
การประเมินผลการทดลองการจัดการเรียนการสอน
ทางไกล (DLTV)ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

วารสารฉบับที่ 9/2563
วันที่ 17 พฤษภาคม 2563

โรงเรียนบ้านเมืองสรวงประชุมผู้ปกครองเพื่อทำความเข้าใจ
ในการจัดการเรียนการสอนด้วย DLTV

วารสารฉบับที่ 8/2563
วันที่ 13 มีนาคม 2563

โรงเรียนบ้านเมืองสรวงจัดกิจกรรม พิธีขอขมา
คูบา -อาจารย์ อำลาสถาบัน ให้กับนักเรียนชั้น ป.6 , ม.3

วารสารฉบับที่ 7/2563
วันที่ 12 มีนาคม 2563

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ
การศึกษา ตรวจติดตามและประเมินผลและดำเนินการ
ของโรงเรียนบ้านเมืองสรวง

วารสารฉบับที่ 6/2563
วันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2563

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
ของนักเรียนชั้น ม.1-3 ณ จังหวัดบุรีรัมและ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วารสารฉบับที่ 5/2563

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี
สามัญ - สามัญรุ่นใหญ่ ประจำปี 2562
ณ ค่ายลูกเสือลำปาว จังหวัดกาฬสินธ์

วารสารฉบับที่ 4/2563
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

เทศบาลตำบลเมืองสรวงจัดโครงการป้องกันและ
แก้ปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ณ
ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเมืองสรวง

วารสารฉบับที่ 3/2563
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

โรงเรียนบ้านเมืองสรวงจัดกิจกรรมเดินทางไกล
ลูกเสือสำรอง

วารสารฉบับที่ 2/2563

โรงเรียนบ้านเมืองสรวงได้จัดโครงการยกผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน O-NET ระดับชั้น ป.6 และ ม.3

วารสารฉบับที่ 1/2563

โรงเรียนบ้านเมืองสรวงได้จักการสอบ Pre O-NET
ระดับชั้น ป.6 และ ม.3